Disclaimer

Teksten en Beelden

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. ENT Studios levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. ENT Studios behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Intellectuele Eigendom

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ENT Studios. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.
Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld,
Het Belgisch recht is van toepassing.

Bedrijfsinformatie

ENT Studios bv
BTW: BE0821524573
RPR - Gent - België
https://www.entstudios.com
info@entstudios.com